а

Препоруке

Министарство здравља, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ и здравствени систем уопште довели су неправилно у неједнак положај, зависно од дана рођења, децу стасалу за имунизацију или наставак имунизације против дифтерије, тетануса, великог кашља, дечје парализе и обољења изазваних хемофилусом инфлуенце тип б.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда и Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе града Крагујевца нису отклонили пропусте начињене током претходних година због нејасног поступка одређивања цене услуга у предшколским установама и утврђивања учешћа родитеља у финансирању ове делатности, које није било у сагласности са законом.

Иако су директорка и запослени у ОШ „Ђуро Стругар“ имали сазнања која указују на могућност да је наставник извршио насиље над учеником нижег календарског узраста, нико те информације није доставио Тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ради прикупљања додатних информација и заштитних мера.

Опширније...

Клиничко - болнички центар Земун, након пријема и пружања здравствене услуге пацијенткињи без здравствене исправе, припадници ромске популације, покушао је да изврши наплату услуге који није у складу са законом,  утврдио је Заштитник грађана.

Предшколска установа "Пчелица" из Ниша одбија да прихвати уверења о здравственој способности деце која издају здравствене установе организоване у приватној својини, утврдио је Заштитник грађана

Предшколска установa "Радосно детињство" из Новог Сада, супротно закону,  омогућила је у својим објактима предузећу "Минаква" из Новог Сада да оглашава и дели своје производе, утврдио је Заштитник грађанa

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију одбио је захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица детету Ф.Н.Л. иако је дете у ранијем периоду остваривало идентично право, утврдио је Заштитник грађана.

Обе инстанце одлучивања, Центар за социјални рад Бачки Петровац и Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију доносили су, у периоду од 2011. до 2013. године, различите одлуке о остваривању права детета Ф.Н.Л., које су заснивали искључиво на налазима, мишљењима и оценама органа вештачења РФПИО - Дирекције Покрајинског фонда. Међутим, приликом последњег одлучивања, оба органа су занемарила значајне недостатке у поступцима вештачења и налазима, мишљењима и оценама органа вештачења, а на основу којих је и донета коначна одлука. То се посебно односи на налаз, мишљење и оцене комисије лекара које нису одговарајуће специјалности у односу на болест детета.

Опширније...