а

Активности

Поводом Међународног дана породице Заштитник грађана истиче значај породице и позива на њену заштиту, а посебно на сузбијање насиља у породици ефикаснијим радом надлежних органа.

Такође је посебно значајно ефикасна заштита права на ограничено радно време, на одмор и друга права из радног односа, која су од великог значаја не само за радника, односно радницу, већ и за њихов породични живот. И сиромаштво представља растућу претњу породицама у Србији.

Од укупног броја притужби које је у претходних годину дана примио Заштитник грађана, а које се односе на заштиту породице и породичног живота, 11 одсто тиче се насиља у породици, махом према женама и деци.

Заштитник грађана истиче да се повећава стопа ризика од сиромаштва у Србији (за 2014. годину износи 25,6 одсто у односу на 24,6 одсто 2013. години), а ризику од сиромаштва највише су изложена деца (29,6 одсто). Терет мера штедње у Србији највише су поднеле породице, а њихове последице су најтеже погодиле децу. Како би се обезбедила већа друштвена и државна подршка породицама са посебно рањивом децом, Заштитник грађана је предложио измене и допуне Закона о раду и Закона о финансијској подршци породици са децом.

Није дошло до значајног напретка у положају породица, деце и жена у ромским насељима, где су разлике у односу на општу популацију и даље велике. Смртност одојчади у тим породицама је двоструко већа, а вакцинација деце препорученим вакцинама до њиховог трећег рођендана је двоструко мања у односу на национални просек. Обухват деце образовањем на раном, предшколском узрасту у Србији је 50 одсто, а ромске деце је готово 10 пута мање. Ромске девојчице испод 14 година двоструко више су ангажоване у одржавању домаћинства него у општој популацији.

Заштитник грађана истиче и значај поштовања, уважавања и остваривања пуног потенцијала сваког њеног члана, као и подстицање равноправности између жена и мушкараца, одговорног родитељства оба родитеља, равноправних могућности запошљавања, равноправне поделе послова у родитељству и унутар домаћинства и заједничког доношења породичних одлука.

Министарство здравља у најкраћем року поступило је по препоруци Заштитника грађана, изменило Правилник о имунизацији и начину заштите лековима и тако омогућило пуну равноправност деце при вакцинисању. Заштитник грађана истиче да је брза реакција Министарства здравља пример како се отклањају пропусти и подиже степен остваривања права грађана. Примену Правилника и начин на који ће се спроводити имунизација деце у следећем периоду, Заштитник грађана ће пратити и указивати Министарству здравља на евентуалне проблеме у остваривању и заштити права детета.

"Ситуација у здравству је јако далеко од добре, и за пацијенте и за многе здравствене раднике, али Министарство здравља је од 2014. године постало много ефикасније у решавању деценијама нагомилаваних проблема и то је констатовано и у годишњем извештају за прошлу годину који је Народној скупштини и јавности поднет 15. марта", истиче заштитник грађана Саша Јанковић.

Заштитник је 24.03.2015. године окончао поступак контроле који је водио по притужбама грађана и утврдио да постојећа правила о вакцинацији неоправдано праве разлику међу децом, те је Министарству здравља и Институту за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут” упутио препоруку да без одлагања измене прописе ради подједнаког третирања све деце у добу за вакцинацију. Министар здравља је одмах прихватио препоруку и Правилник о имунизацији и начину заштите лековима измењен је у рекордном року.

Од јуче се, у домовима здравља, петовалентном вакцином деца вакцинишу о трошку Фонда здравственог осигурања, а датум рођења није препрека за примање ове вакцине.

Прихватилиште за децу и омладину је данас прославило 57. рођендан. Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност, присуствовала је манифестацији, која је одржана у Дечјем културном центру у Београду.

Заменица заштитника грађана за родну равноправност и права детета, Гордана Стевановић, посетила је данас са сарадницама Казнено-поправни завод за жене у Пожаревцу, једину установу у Републици Србији у којој казну затвора издржавају жене. Циљ посете је био разговор са осуђеницом која је поднела притужбу Заштитнику грађана због неодржавања личних односа са децом.

Опширније...

Заштитник грађана Саша Јанковић изражава задовољство што су надлежна министарства одлучила да, ради расветљавања свих околности и утврђивања истине у случајевима „несталих беба“, буде предложен посебан закон, како је то Заштитник грађана званично препоручио пре четири године.

„Само законом је могуће установити привремено тело са јаким истражним овлашћењима и независношћу, што су особине потребне да би се дошло до конкретних резултата и имао такав легитимитет да те резултате породице прихвате као истину. Заслуга је министра здравља Златибора Лончара што је тај став заштитника грађана прихваћен, а не, како је прво саопштено из Министарства правде, план да то тело оснује Влада подзаконским актом.“, саопштава овим поводом Саша Јанковић.

Извештајем Заштитника грађана из 2010. године констатовано је да је у прошлости постојало мноштво мањкавих и неусклађених процедура које нису ни доследно поштоване; да је било неодговорности и аљкавости у вођењу евиденција и документације, да није било довољно поштовања за права родитеља на потпуно информисање и одлучивање, због чега се, без много дубље истраге у сваком појединачном сумњивом случају, не може искључити могућности да неко није незаконито одвојио дете од родитеља и прогласио га мртвим.

Заштитник грађана је због тога Извештајем предложио доношење посебног закона којим би се основало привремено независно тело са јаким истражним овлашћењима, на шта се позвао и Европски суд за људска права у Стразбуру, када је прихватио прву тужбу против Србије у случају „несталих беба“. Извештајем је Заштитник грађана од надлежних органа тражио да предузму низ мера како би се смањила могућност настанка нових спорних случајева, а највећи број тих мера је у међувремену спроведен.

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и помоћница Генералног секретара Наташа Јовић учествовале су на првом састанку вршњачке мреже подршке инклузивном образовању,  који је одржан 22. 12. 2014. године у Београду.  Вршњачка мрежа подршке део је Мреже подршке инклузивном образовању у Србији која је формирана у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ.  Циљ оснивања вршњачке мреже подршке је јачање улоге вршњака у остваривању начела инклузије у образовању и оснаживање деце и младих да граде мрежу подршке вршњацима којима је подршка у образовању потребна,  јачају свест вршњака о инклузији и пружају помоћ и подршку ученицима којима је она потребна.

Опширније...

Представници психотерапеутске струке, државних и независних органа залажу се за усвајање закона који би забранио физичко кажњавање деце поручивши да ауторитет не треба заснивати на страху.

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић је истакла да родитељима треба навести разлоге зашто је неопходно забранити физичко кажњавање, и објаснити им на који начин детету треба пружити подршку у развоју.

„У разговорима са родитељима закључили смо да већина родитеља подржава идеју увођења законске забране физичког кажњавања деце. Родитељи истичу да је потребно да држава реагује на овај вид физичког кажњавања управо увођењем законске забране. Они посебно истичу потребу да се родитељи образују за родитељство, кроз различите облике учења родитељских вештина и кроз саветовалишта за родитеље“ – рекла је Стевановић.

Опширније...