а

Активности

У оквиру праћења развијања посебних услуга подршке и помоћи деци жртвама и деци сведоцима у кривичном поступку, заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетила је данас Прихватилиште за ургентну заштиту злостављане деце, које се налази у простору Дома за децу „Јован Јовановић Змај“ у Београду. Прихватилиште је једна од установа у четири највећа града Републике Србије у којима су формиране Јединице за подршку деци жртвама кривичних дела.

Опширније...

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетиће са сарадницама од 31.07. до 14. 08. 2015. године установе у којима су формиране јединице за подршку деци жртвама кривичних дела, у Београду, Сремској Каменици, Крагујевцу и Нишу. Циљ посета је упознавање са начином на који се у овим јединицама деци жртвама пружа помоћ и подршка и раним проценама ефеката тих мера.

Обезбеђивање специфичних услуга подршке и помоћи деци жртвама кривичних дела пре, током и након судског поступка, обавеза је Републике Србије на основу потврђених међународних уговора, пре свега Конвенције о правима детета и Конвенције о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања („Ланзарот“ конвенције).

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/enoc%2030062015%201.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/enoc%2030062015%201.jpg

enoc 30062015 1.jpgНајмање једно од петоро деце у Европи трпи неки облик насиља. Прелиминарни резултати истраживања о насиљу над децом у Европи показују да се оно најчешће догађа у породици, а у једној трећини европских држава физичко кажњавање је и даље дозвољени облик васпитавања детета.

Подаци из истраживања, ставови деце и младих, размена добре праксе и разматрање потенцијалних решења применљивих за све европске државе, биле су тема семинара у организацији Европске мреже омбудсмана за децу у Атини.

Деца и млади нагласили су проблем вршњачког и сајбер насиља, насиља путем медија и друштвених мрежа, али и сиромаштва које је само по себи облик насиља над децом. Они очекују да њихове државе уложе додатне напоре и помогну и деци и њиховим породицама пре свега кроз отклањање фактора ризика.

Деца и млади, међутим, упозоравају да се њихов глас не чује и да одрасли њиховим речима не верују, њихове ставове не уважавају или им дају недовољан значај, што је такође један од фактора ризика за вршење или трпљење насиља.

Учесници семинара сачинили су радну верзију Става Европске мреже о насиљу над децом, који ће бити исход Годишње конференције Мреже крајем септембра 2015. године.

На семинару су учествовале и заменица заштитник грађана  Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара заштитника грађана Наташа Јовић.

Поводом Међународног дана деце - жртава насиља, Заштитник грађана упозорава да се  27 одсто притужби у области права детета које је примио у прошлој години односи на насиље над децом. То је узнемирујући податак који указује на потребу да се сви надлежни органи јавне власти, као и друштво у целини, максимално ангажују како би се оваква врста насиља спречила.

Подаци из истраживања УНИЦЕФ показују да је насиље над децом и даље изузетно раширено: у 2013. години више од 3.500 породица у Србији налазило се на евиденцији центара за социјални рад због насиља над децом, најчешће занемаривања и физичког злостављања. Више од две трећине ученика сведочи о насиљу у школама, како вршњачком, тако и насиљу наставника над ученицима. Велики број ученика наводи да се сусретало са родно заснованим насиљем у школи.

Заштитник грађана позива надлежне органе да уложе додатне напоре у циљу превенције насиља, изградње “нулте толеранције” на насиље над децом, активнији и ефикаснији приступ случајевима насиља и подизању свести јавности о насиљу над децом, његовој раширености, појавним облицима и мерама заштите. “Никакво насиље над децом не може се оправдавати, а свако насиље над децом може се спречити”, став је Уједињених нација представљен у Студији Генералног секретара УН о насиљу над децом.

Опширније...

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/pravobranitelji%2028052015.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/pravobranitelji%2028052015.jpg
pravobranitelji 28052015.jpgЈедан од најозбиљнијих проблема са којим се суочавају институције омбудсмана за децу у региону је питање првенства родитеља да одлучују о обавезној или препорученој вакцинацији деце на раном узрасту, констатовано је на годишњој конференцији Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (Children’s Rights Ombudsmen Network in South-East Europe - CRONSEE), коју је организовала правобранитељица за права детета Хрватске у Загребу.

Учесници конференције су разменили искуства у вези са могућностима националних институција омбудсмана за децу да реагују у ситуацијама када се поступања и ставови родитеља супротставе обавезама државе у заштити најбољих интереса детета.

Опширније...

Подржавајућу партиципацију деце и ученика у унапређењу свог положаја током школовања,  заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетила је са члановима Панела младих саветника, Теодором Ђедовац, Миланом Станићем и Немањом Кртинићем, Прехрамбено-шумарску и хемијску школу у Сремској Митровици.

Заменица заштитника грађана за права детета је одржала консултативни састанак са представницима Ученичког парламента школе. У вршњачкој комуникацији са члановима Панела ученици ове средње стручне школе су разменили своја знања о правима детета. Том приликом су, преко својих вршњака и Панела младих, пренели Заштитнику грађана своја искустава, запажања, ставове и мишљења ученика о проблемима и тешкоћама на које наилазе у свом школовању и оценили ангажованост Школе у информисању ученика о правима детета и  посвећеност Школе остваривању и заштити права детета.

У разговору са директором, стручно педагошко-психолошком службом и представницима запослених у Школском одбору, изнето је задовољство подршком и средствима које Школа добија од Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице и од јединице локалне самоуправе за техничку опремљеност, одржавање објекта и организовање наставе и стручне праксе својим ученицима. Школа је, такође, истакла своју повезаност и  сарадњу коју остварује са локалном заједницом кроз бројне заједничке активности и пројекте у вези са заштитом животне средине.

Поводом Међународног дана породице Заштитник грађана истиче значај породице и позива на њену заштиту, а посебно на сузбијање насиља у породици ефикаснијим радом надлежних органа.

Такође је посебно значајно ефикасна заштита права на ограничено радно време, на одмор и друга права из радног односа, која су од великог значаја не само за радника, односно радницу, већ и за њихов породични живот. И сиромаштво представља растућу претњу породицама у Србији.

Од укупног броја притужби које је у претходних годину дана примио Заштитник грађана, а које се односе на заштиту породице и породичног живота, 11 одсто тиче се насиља у породици, махом према женама и деци.

Заштитник грађана истиче да се повећава стопа ризика од сиромаштва у Србији (за 2014. годину износи 25,6 одсто у односу на 24,6 одсто 2013. години), а ризику од сиромаштва највише су изложена деца (29,6 одсто). Терет мера штедње у Србији највише су поднеле породице, а њихове последице су најтеже погодиле децу. Како би се обезбедила већа друштвена и државна подршка породицама са посебно рањивом децом, Заштитник грађана је предложио измене и допуне Закона о раду и Закона о финансијској подршци породици са децом.

Није дошло до значајног напретка у положају породица, деце и жена у ромским насељима, где су разлике у односу на општу популацију и даље велике. Смртност одојчади у тим породицама је двоструко већа, а вакцинација деце препорученим вакцинама до њиховог трећег рођендана је двоструко мања у односу на национални просек. Обухват деце образовањем на раном, предшколском узрасту у Србији је 50 одсто, а ромске деце је готово 10 пута мање. Ромске девојчице испод 14 година двоструко више су ангажоване у одржавању домаћинства него у општој популацији.

Заштитник грађана истиче и значај поштовања, уважавања и остваривања пуног потенцијала сваког њеног члана, као и подстицање равноправности између жена и мушкараца, одговорног родитељства оба родитеља, равноправних могућности запошљавања, равноправне поделе послова у родитељству и унутар домаћинства и заједничког доношења породичних одлука.