а

 

 

 

Избор препорука, коментара и смерница међународних тела и интернационалних прихваћених стандарда

На овом месту налазе се препоруке, резолуције, смернице, правила и стандарди Уједнињених нација, Економског и социјалног савета УН (ECOSOC), Комитета министара Савета Европе (CM), Парламентарне скупштине Савета Европе (PACE), Европскe комисијe против расизма и нетолеранције (ECRI) и Конгреса локaлних и регионaлних влaсти Европе (CLRA)

Општи коментари Комитета за права детета

Документа УН

Смернице Савета Европе

Препоруке и резолуције Комитета министара Савета Европе

Препоруке и резолуције Парламентарне скупштине Савета Европе

Препорука Европске комисије против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) о борби против расизма и расне дискриминације у школском образовању и путем њега (2006)

Препоруке Конгреса локaлних и регионaлних влaсти Европе

 

 

 

Избор међународних уговора из област права детета које Република Србија још увек није ратификовала

Избор међународних уговора које је ратификовала Република Србија