а

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је отац из околине Петровца на Млави више пута обљубио своје малолетно дете, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад у том граду.

Заштитник грађана од ЦСР Петровац на Млави тражи да му у року од 15 дана достави детаљан извештај о мерама и активностима које је предузео у овом случају и да га извести да ли је раније било неких пријава, сазнања или сумњи о евентуалној злоупотреби, насиљу или занемаривању овог детета или друге деце из те породице.

Заштитник грађана је из медија сазнао и да је судија за претходни поступак Вишег суда у Пожаревцу одредио једномесечни притвор за оца из околине Петровца на Млави.