а

Заштитник грађана затражио је од Скупштине општине Сјеница да Националном савету бошњачке националне мањине достави образложени одговор због чега нису прихваћени њихови предлози за чланове школских одбора у три школе у том месту и да размотри могућност доношења нове одлуке о именовању чланова школских одбора уз разматрање предлога овог националног савета као овлашћеног предлагача.

Заштитник грађана покренуо је у октобру прошле године поступак контроле правилности и законитости рада СО Сјеница по притужби Националног савета бошњачке националне мањине да надлежни орган приликом именовања чланова школских одбора у Гимназији „Јездимир Ловић“ и основним школама „12. децембар“ и „Јован Јовановић Змај“ у Сјеници није уважио предлоге овог савета и није доставио образложење о разлозима неименовања предложених чланова.

У поступку контроле, Заштитник грађана је утврдио да је СО Сјеница поступајући на овај начин онемогућила бошњачки Национални савет да врши своја законска овлашћења у области образовања.

СО Сјеница у изјашњењу Заштитнику грађана наводи да су чланови школских одбора именовани на предлог Општинског већа Сјеница, не осврћући се на обавезу да размотри предлоге за чланове школског одбора од стране других овлашћених предлагача, а није обавестила Заштитника грађана ни о разлозима због којих није прихватила предлоге Националног савета бошњачке националне мањине.

У мишљењу са препорукама, Заштитник грађана тражи од овог органа да у будућем раду обавезно разматра све предлоге које упућује Национални савет бошњачке националне мањине као овлашћени предлагач посебно када је реч о именовању представника јединице локалне самоуправе у установи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за коју је утврђено да је посебног значаја за образовање националне мањине.