а

Редовни тематски састанак Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE), одржан је 20. маја 2011. године у Скопљу, на коме је учествовала начелница одељења за права детета Наташа Јовић. Тема овогодишњег састанка је била „Улога Омбудсмана у заштити деце од телесног и психолошког кажњавања и насиља“, а учесници конференције изнели су низ података о раширености појаве телесног кажњавања и емоционалног насиља, односа јавности и стручне јавности према овим врстама кажњавања и насиља и активностима институција омбудсмана за децу које се предузимају и планирају у циљу њиховог спречавања и елиминисања.

Неопходност увођења законске и опште забране телесног кажњавања и потреба за сталном обуком о правима детета и заштити детета од насиља, неки су од закључака учесника тематског састанка.