а

Институцију Заштитника грађана посетила је делегација из Хрватске, представника Министарства здравства и социјалног старања, Центра за социјални рад Загреба и НВО – Форум за квалитетно хранитељство деце. Колеге из Хрватске интересовала су искуства у раду институције Омбудсмана у вези са смештајем деце у хранитељске породице, могућности контроле остваривања права ове деце од стране Заштитника грађана, као и сродна питања у вези са усвојењем.

 

delegacija Hrvatske

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић са сарадницима, изнела је искуства институције у заштити права деце смештене у хранитељским породицама, односно поступке усвојења, а указано је и на нека неадекватна законска решења која у пракси могу довести до повреде права детета на породични смештај.