а

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић учествовала је на јавној презентацији извештаја о деци тражиоцима азила у Србији, коју су припремиле четири невладине организације: Група 484, Београдски центар за људска права, Иницијатива за развој и сарадњу и Београдски центар за безбедносну политику

deca azilanti

Учествујући као један од говорника на конференцији, она је указала на важност примене основних принципа у раду са децом азилантима од стране надлежних државних органа, који су садржани, пре свега, у Конвенцији о правима детета и Смерницама о политикама и процедурама у вези са непраћеном децом која траже азил УНХЦР. Поред најбољих интереса детета, права на живот и развој, права на партиципацију и недискриминацију, ту су и: право на информисање, на услуге преводилаца, поверљивост података, поштовање културног идентитета, обука и едукација јавних службеника, трајност и одрживост решења која се нуде тој деци и њихова правовременост. Мора се развити таква процедура на националном нивоу која ће бити пријатељска према деци азилантима и родно сензитивна, јер Србија постаје и земља пријема азиланата.

Нагласила је да су закључци до којих су дошли аутори Извештаја добра основа за даљи рад Заштитника грађана у овој области и допринос унапређивању праве ове осетљиве категорије деце.