а

Заменица Зaштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић, учествовала је у консултацијама које је поводом спровођења инклузије у систему образовања, организовала Радна група за права детета Народне скупштине Републике Србије.

Формирана је подгрупа, коју чини један број посланика, чланова скупштинске Радне групе за права детета, на челу с а посланицима Милицом Војнић-Марковић и Николом Новаковићем.

У изради анализе ефеката имплементације инклузије у образовни систем чланови подгрупе ће координирати сарадњу са Министарством просвете и науке и Заштитником грађана. Уницеф ће пружити стручну помоћ у изради методологоје за независну експертску анализу ефеката инклузивног образовања.

Договорени су већ и наредни кораци чланова подгрупе, који ће обићи више школа које се могу сврстати у примере добре праксе када је реч о примени инклузије, али и школе где постоје евидентни проблеми у њеној примени, а на које је указао  Заштитник грађана. За јесен се у Народној скупштини Републике Србије  предвиђа и јавно слушање на тему примене инклузије, остварених резултата и проблема у пракси.