а

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији коју је организовао Београдски фонд за политичку изузетност, као вид обуке за новоизабране чланове и координаторе интерресорних комисија за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику из свих општина у Србији. У оквиру модула о законским оквирима, социјалној инклузији и и људским правима, заменица заштитника грађана је указала на правни оквир којим се ова институција руководи у свом раду, надлежности и овлашћења, посебно када је реч о праву детета на образовање и досадашњим искуствима у раду институције у заштити права детета на инклузивно образовање.

Конференција је одржана у сарадњи са министарствима просвете, здравља и социјалне политике, у оквиру Пројекта пружања унапређених услуга на локалном нивоу (ДИЛС) и на њој је представљен Правилник о раду интерресорних комисија, са посебним нагласком на на његову примену, поступке у раду комисија, а све у циљу подршке оним мањинским групама деце која су ушла у редовни образовни систем и којима ће таква подршка бити неопходна (деца са сметњама у развоју или инвалидитетом, Роми, деца из социјално маргинализованих породица и др.)