а

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић била је једна од уводничарки на округлом столу Инцест траума центра, организованом поводом иницијативе ове невладине организације да се тема насиља над децом и женама уврсти у школски наставни план и програм и релевантне уџбенике. Поменуту иницијативу је поред Заштитника грађана подржало до сада 119 државних органа и институција на различитим нивоима власти и организације цивилног друштва. Имајући у виду да је Завод за унапређивање образовања и васпитања оценио ову иницијативу прихватљивом и узео је у даље разматрање, на округлом столу су изнета мишљења о начинима њене имплементације.

Заменица заштитника грађана је нагласила потребу превентивног рада са децом, почев од најранијег узраста у породици, институцијама (почев од предшколских установа), уз неопходну едукацију наставника. Указала је на обавезе које стоје пред државом Србијом као потписницом Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и злостављања, а које се односе на започињање националне кампање у циљу заштите деце од овог најтежег облика насиља, која ће укључивати и хармонизацију законодавног оквира за Конвенцијом и превентивни рад са децом.