а

На захтев Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова решило је проблем девојчице која нема држављанство Републике Србије, иако га имају и њени родитељи и сестра близнакиња, о чему су недавно писали медији.

Девојчице су рођене у Книну на дан акције „Олуја“ те нису биле пријављене у матичну књигу рођених. Међутим, једна близнакиња примљена је у држављанство Републике Србије када и мајка, 2002. године, док са другом то није био случај.

Министарство је Заштитника грађана обавестило да раније поднети захтев за држављанство у ствари није обухватао једну девојчицу, због чега држављанство није ни добила, али да ће, с обзиром на неспорне околности, за њу сада прихватити захтев без плаћања таксе, а потребну документацију искористити из архивираног породичног предмета.

Мајка близнакиња је потврдила стручној служби Заштитника грађана да је МУП већ обавестио о начину решавања проблема и да је спремна да поднесе потребни захтев за пријем у држављанство ћерке.