а

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији коју је Београдски фонд за политичку изузетност организовао 25. и 26. јануара 2011. године. Конфреренција је реализована ради обуке новоизабраних чланове и координатора интересорних комисија за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику из свих општина у Србији. У оквиру модула о законским оквирима, социјалној инклузији и и људским правима, заменица Заштитника грађана је представила правни оквир, надлежности и овлашћења, којим се институција руководи у свом раду, посебно када је реч о праву детета на образовање, као и досадашњим искуствима у заштити права детета на инклузивно образовање.

Конференција је одржана у сарадњи са министарствима просвете, здравља и социјалне политике, у оквиру Пројекта пружања унапређених услуга на локалном нивоу (ДИЛС) и на њој је представљен Правилник о раду интерресорних комисија, са посебним нагласком на његову примену, поступке у раду комисија, ради подршке оним мањинским групама деце која су ушла у редовни образовни систем и којима ће таква подршка бити неопходна (деца са сметњама у развоју или инвалидитетом, Роми, деца из социјално маргинализованих породица и др.).