а

Градски центар за социјални рад Београд није у пуном обиму заштитио права и интересе деце којој у поступку није обезбеђен адекватан степен партиципације, а поступање Центра било је оптерећено непоштовањем правила и стандарда рада и прекорачивањем овлашћења стручних радника.