а

Министарства здравља није предузело мере из своје надлежности по сазнању да здравствене установе, поступајући по захтеву родитеља коме дете није поверено на самостално вршење родитељског права за пружање информација о здравственом стању детета, траже доказ да родитељ није лишен родитељског права.