а

Министарство просвете унапредило би и употпунило остваривање права ученика одређивањем броја стручних сарадника у односу на број ученика у школи,  уместо поштовања унапред постављене математичке пропорције броја ђака и броја запослених сарадника, као и усаглашеност стручног профила сарадника са стварним и конкретно утврђеним потребама у свакој школи