а

Налазећи да деца не смеју сносити последице неусаглашеног поступања државних органа у спровођењу инклузивног образовања, а нарочито када су последице настале услед давања нетачних информација родитељима и (услед тога) створених оправданих очекивања, Заштитник грађана сматра упутним да Министарство просвете и науке испита све околности случаја двоје деце и, руководећи се њиховим најбољим интересима, донесе одлуку о њиховом образовном статусу

Attachments:
Download this file (1666_1666_misljenje 61.ver-2.doc)Мишљење