а

Центар за социјални рад В... није пружио одговарајућу подршку деци у превазилажењу породичних губитака, није обезбедио активно учешће деце у процесу планирања услуга породично-правне заштите, нити је у поступку усвојења благовремено предузео мере и активности које се тичу заштите права деце на очување идентитета и породичних односа.