а

Пропусти органа или установа не могу бити разлог да се деци ускрати похађање припремног предшколског програма, као обавезног дела основног образовања. Заштитник грађана препоручио је Министарству просвете да у припремни предшколски програм, у школској 2010/2011 години буду уписана сва деца за коју Министарство буде обавештено да нису била уписана у припремну предшколску групу у школској 2009/2010 години, односно због болести или других оправданих разлога нису завршила започети припремни предшколски програм у тој школској години, или постоје нарочито оправдани разлози да понове припремни предшколски програм који су похађала, а чији су родитељи сагласни да деца буду уписана у школу у школској 2011/2012 години.