а

Руководећи се чињеницом да је припремни предшколски програм у трајању од најмање девет месеци обавезан део основног образовања, Заштитник грађана упутио је предшколским установама „11. април“, "Дечји дани" и "Врачар" у Београду  превентивне препоруке да у припремни предшколски програм упишу децу подносилаца притужби, која овај програм нису похађала у претходној школској години.