а

У поступку промене личног имена детета, Градска управа Нови Сад поступала је супротно закону и повредила је право детета на очување личног идентитета.