а

Министарство просвете пропустило је да, у складу са својим овлашћењима, обезбеди стручну, непристрасну и благовремену контролу рада Школе по сазнању да је у њеном раду било пропуста који су довели до флагрантне повреде права детета.