а

У циљу поштовања најбољих интереса детета и права детета на образовање, Министарство просвете ће обезбедити да се по захтевима за заштиту права детета и ученика, односно пријавама надлежним органима, спроводи хитан поступак у коме ће се обезбедити отклањање пропуста у раду установа образовања у пуном обиму и у најкраћем року.