а

Министарство културе није предузело одговарајуће мере у циљу спровођења поступка против оснивача дневног листа ... односно његовог одговорног уредника, због повреде забране чињења деце препознатљивим у информацији која је у овом дневном листу објављена.