а

О.Ш. "Вељко Дугошевић" није предузимала превентивне и интервентне мере за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, а медијима је пружила непроверене информације о "вршњачком насиљу" у Школи, без претходно спроведеног поступка провере свих чињеница.