а

Основна школа „Бошко Буха“ из Београда начинила је пропуст на штету  детета, чиме је детету повређено право на образовање у циљу развоја његове личности, талената и менталних и физичких способности до њихових крајњих могућности.