а

Заштитник грађана препоручио је Школској управи Зајечар да обезбеди упис детета у одговарајући разред редовне основне школе, као и да  обезбеди да школа изради и спроводи индивидуални образовни план, односно пружи додатну подршку детету у образовању, уколико индивидуални образовни план и/или подршка детету буду потребни.