а

Пропуштањем предузимања мера из своје надлежности, Секретаријат за образовање Градске управе града Београда повредио је право детета на образовање. Заштитник грађана упутио је Секретаријату препоруке да обезбеди упис детета А. Б. у одговарајући разред у редовној основној школи према месту боравка и да обезбеди израду и спровођење индивидуалног образовног плана и пружање детету додатне подршке у образовању.