а

Центaр за социјални рад A... начинио је пропусте у раду на штету права  детета лишеног родитељског старања и породичне средине,  на поштовање његових најбољих интереса приликом одређивања облика породично-правне заштите.