а

Неизвршавањем васпитне мере, Центар за социјални рад Ивањица поступио је противно закону и повредио је право детета у сукобу са законом на примену мера које су усмерене ка његовој ресоцијализацији и рехабилитацији.