а

Градски центар за социјални рад Београд начинио је више пропуста током вођења сгтручног поступка ради процене родитељске компетенције и сачињавања мишљења о поверавању деце једном од родитеља.