а

 

У Дому за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“ у Стамници не постоје елементи системске тортуре, нити свирепог односа према корисницима, али успостављени систем третмана садржи елементе који проузрокују понижавајући и нехуман однос према корисницима, који захтева унапређења рада и неодложне системске промене

У Дому за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“ у Стамници не постоје елементи системске тортуре, нити свирепог односа према корисницима, али успостављени систем третмана садржи елементе који проузрокују понижавајући и нехуман однос према корисницима, који захтева унапређења рада и неодложне системске промене