а

Избор препорука, коментара и смерница међународних тела и интернационалних прихваћених стандарда

На овом месту налазе се препоруке, резолуције, смернице, правила и стандарди Уједнињених нација, Економског и социјалног савета УН (ECOSOC), Комитета министара Савета Европе (CM), Парламентарне скупштине Савета Европе (PACE), Европскe комисијe против расизма и нетолеранције (ECRI) и Конгреса локaлних и регионaлних влaсти Европе (CLRA)

Општи коментари Комитета за права детета

Документа УН

Документа Савета Европе