а

Заменица Заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић - Орландић одржала је 20. децембра 2010. године предавање студентима Правног факултета у Нишу о улози институције Заштитника грађана у заштити права детета, и проблемима на које институција наилази у пракси, илуструјући резултатима рада у конкретним поступцима. По први пут ове школске године, за изборни предмет права детета пријавило се преко 130 студената III године права.

Пре посете Правном факултету у Нишу, заменица ЗГ је 17. децембра 2010. године одржала предавање на исту тему полазницима мастера у области права детета, Правног факулктета Универзитета Унион из Београда.