а

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/18.12-09-markica za decu ulice.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/18.12-09-markica za decu ulice.jpg'

Влада Републике Србије прихватила је јуче иницијативу Заштитника грађана да се у последњој недељи децембра 2009. стави у промет посебна поштанска марка са називом ДЕЦИ УЛИЦЕ.  Приход прикупљен од продаје марке биће усмерен за рад Свратишта за децу улице у Београду у 2010 години, као и за теренски рад волонтера у Новом Саду и Нишу како би се и у овим градовима, на исти и свеобухватан начин помогло деци која проводе већи део дана или су потпуно препуштена улици.

18.12-09-markica za decu ulice.jpg

Оснивањем „Свратишта“, са седиштем у Крфској улици број 7 у Београду, и досадашњим позитивним резултатима оствареним у придобијању деце улице за програме који им се нуде 24 часа дневно, свих седам дана у недељи, преко 400 такве деце добило је можда први топли оброк, чисту одећу, могућност да се упознају са хигијенским навикама и да преспавају у топлом. Када се томе додају  едукативне радионице,  неопходна здравствена заштита, обезбеђивање докумената, учење елементарној вршњачкој и општој комуникацији, остварени позитивни ефекти рада са децом улице премашују ефекте који се добијају смештајем деце улице у класична прихватилишта.

Узроци позитивних ефеката рада са децом улице леже у широко заступљеном теренском раду, који почива на принципу добровољности, чиме се задобија поверење ове деце за касније њихово успешније мотивисање да прихвате услуге које постоје у локалној заједници, а које би могле да допринесу унапређењу њиховог живота и интеграцији у друштво. Други аспект, који позитивно утиче на успешност оваквог начина рада са децом улице је непосредна интервенција у самом Свратишту, већ побројаним садржајима који имају за циљ оснаживање деце, и изналажење трајног решења за њиховузаштиту, почев од смештаја у прихватилиште, као полазне опције, преко смештаја у дом за децу без родитељског старања, хранитељске породице, матичне породице, упис у предшколске установе, упис у школе, итд.

Оваквим начином рада доприноси се демаргинализацији и дестигматизацији ове циљне групе и успостављању интегративног модела заштите, као и смањењу различитих животних ризика са којима се деца улице сусрећу, односно смањивању физичке и социјалне штете која је повезана са ризичним понашањем.

Овом иницијативом Заштитник грађана је желео да, поводом обележавања 20. година од усвајања УН Конвенције о правима детета, допринесе  подизању свести у јавности Србије о томе да су деца улице најугроженија групација деце у Србији, којој је потребна системска и континуирана подршка.