а

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/16.12.09. - reforma socijalne zastite.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/16.12.09. - reforma socijalne zastite.jpg'


16.12.09. - reforma socijalne zastite.jpg

 

Правци реформе система социјалне заштите су добро постављени, али постоји неусаглашеност у приоритетима и динамици реформе међу надлежним министарствима, што у великој мери уназађује заштиту права и квалитет живота корисника, закључено је на данашњем округлом столу о људским правима у социјалним установама у Србији и реформи система социјалне заштите, одржаном у Палати Србија у Београду.

Основу дискусије, коју је организовао Хелсиншки одбор за људска права у Србији у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике и Заштитником грађана, представљали су системски проблеми и недостаци који су констатовани у три извештаја Хелсиншког одбора, као и у извештајима и препорукама Заштитника грађана.

Републички омбудсман Саша Јанковић је истакао да се систем социјалне заштите мора прилагодити новим условима, као и да се проблем мора издићи из незаинтересованости друштва, а у томе највећу улогу имају ресорни државни органи, независне институције, невладин сектор и медији. Такође је указао на то да ће ова проблематика наћи значајно место у овогодишњем извештају институције.

Државна секретарка Министарства за рад и социјалну политику Љиљана Лучић је најавила, да трансформација установа социјалне заштите, планирана у току следећих пет година, подразумева подизање квалитета услова живота корисника, као и едукацију запослених. Реформа институцијалног система ће се односити на премештању корисника социјалних установа, првенствено деце без родитељског старања и ометену у развоју, у хранитељске породице или у биолошке породице уз подршку државе.

Резултати мониторинга 15 установа социјалне заштите указују да су највећи пропусти направљени у Министарству здравља, као и да се политика уплиће у рад ових установа, што се одражава на квалитет услуга, рекао је Иван Кузминовић из Халсиншког одбора за људска права.

После изнетих искустава и проблема у раду установа од стране запослених и представника невладиних организација, присутни су се сложили да су сви подједнако одговорни за ситуацију у области социјалне заштите, и да се мора успоставити сарадња између надлежних министарстава, као и са невладиним сектором.