а

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/10.12.09. - centar za por.smestaj.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/10.12.09. - centar za por.smestaj.jpg'

Поводом обележавања 10. децембра - Међународног дана људских права, заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић - Орландић је са својим сарадницама посетила Центар за породични смештај деце и омладине у Београду.

Ова установа социјалне заштите почела је са радом у октобру месецу прошле године и постигла резултате у развоју хранитељства, што показује податак да се данас на територији Србије у хранитељским породицама налази 4.300 деце без родитељског старања. Центар организује смештај деце и омладине без родитељског старања у хранитељске породице на нивоу Србије. Центар организује и различите обуке за хранитељске породице и пружа стручну помоћ хранитељима у савладавању изазова хранитељства, стављајући увек у свој фокус потребе и интересе детета. Развој ургентног (када је потребно хитно сместити дете жртву породичног насиља или неког другог ризика) и специјализованог хранитељства (за децу са сметњама у развоју или инвалидитетом), су области којима ће Центар посветити посебну пажњу у наредном периоду, како би се што више смањило институционално збрињавање ове деце.

10.12.09. - centar za por.smestaj.jpg
Оснивање и рад једног оваквог Центра представља највећу скорашњу промену у систему социјалне заштите и тиме најконкретнији допринос побољшању и остваривању права детета. Хранитељство је један од стубова трансформације резиденцијалних установа и обезбеђивање права сваког детета, а Центар је његов носилац и потпора. Кроз принципе рада Центра, као и циљеве који су пред њега постављени, јасно се види да стандарди и правила Конвенције о правима детета, а посебно права детета на живот у породици добијају свој реални израз. 

Најбољу илустрацију томе, представља публикација "Мој животни пут" као симболичан начин пружања подршке и помоћи детету и његово оснаживање да очува свој идентитет. Састављена је из 2 дела - у једном су информације о детету које пишу старатељи и хранитељи детета на позитиван начин ("хајде да говоримо о томе шта дете може"), а други део је "Моја животна прича" својеврсна радоснице коју пише само дете о себи и свом пореклу, о ономе што жели да забележи и запамти о себи када одрасте.

Планира се и развој подручних центара у већим градовима Републике.