а

У организацији Заштитника грађана, одржан је први састанак Радне групе за израду нацрта Закона о деци, чији ће предлагач бити Заштитник грађана. Радну групу чине чланице Савета за права детета Заштитника грађана: проф. др Невена Вучковић Шаховић (Правни факултет Универзитета Унион, Београд), др Ивана Стевановић (Центар за права детета) и проф. др Невенка Жегарац (Факултет политичких наука, Београд), као и проф. др Невена Петрушић (Правни факултет, Ниш), проф. др Богољуб Милосављевић (Правни факултет Универзитета Унион, Београд) и Ранка Вујовић (Републички секретаријат за законодавство). Руководилац Радне групе је проф. Невена Вучковић Шаховић, чланица Комитета за права детета УН (2003-2009).

 

Чланове Радне групе поздравио је заштитник грађана Саша Јанковић, који је истакао да се институција Заштитника грађана препознаје као ауторитет у заштити права детета. Закон о деци, чији ће предлагач бити републички омбудсман, је неопходан за свеобухватно остваривање и заштиту права детета. Поздрављајући почетак рада на припреми нацрта закона, Заштитник грађана је указао да је сада прави тренутак за припрему и доношење једног оваквог закона, пре свега због постојања „критичне масе“ у друштву, која је препознала  не само  права детета и потребу да се њихово остварење и заштита правно регулишу посебним законом, већ и институцију Заштитника грађана као једног од механизама заштите права детета.

Захваљујући се Заштитнику грађана на поздравној речи, координатор Радне групе Невена Вучковић Шаховић истакла је да је ово тренутак који се дуго ишчекивао и да је Радна група, захваљујући иницијативи и подршци Заштитника грађана добила свој легитимитет и кредибилитет.

Радна група је утврдила свој састав и методологију рада. Рад на припреми нацрта Закона о деци трајаће до пролећа 2011. године, што је оптималан рок имајући у виду да је реч о „кровном“ – основном и општем закону који ће уредити материју права детета, начина њиховог остваривања и механизама њихове заштите. У току различитих фаза рада на нацрту закона, биће одржавани консултативни састанци са децом, професионалцима у одговарајућим областима, УНИЦЕФ-ом и организацијама цивилног друштва.