а

Заштитник грађана упутио је Министарству здравља Мишљење о Нацрту закона о правима особа са менталним сметњама, у коме је нагласио неопходност пуне заштите људских права особа с менталним сметњама и њиховог социјалног укључивања, као и нужност да се на адекватан начин, у складу са најбољим дететовим интересима, уреди положај деце са менталним тешкоћама, имајући у виду њихову посебну осетљивост.