а

Заштитник грађана упутио је Министарству здравља Мишљење о Нацрту закона о заштити права пацијената у коме је, између осталог, истакао  да деца треба да буду препозната као посебно осетљива група пацијената која захтева посебну пажњу када је у питању поштовање права у остваривању здравствене заштите. Заштитник грађана указао је да Нацрту закона недостају посебне одредбе којима ће се уредити права малолетних пацијената, руководећи се основним принципима Конвенције о правима детета, као и да законски текст треба да тежи очувању и унапређивању достигнутих стандарда у остваривању права детета у систему здравствене заштите.