а

Заштитник грађана сматра потребним да се уреде  услови, начин и поступак закључивања уговора између спортских организација/клубова и малолетних спортиста и успоставе механизми заштите најбољих интереса деце у процесу уговарања и заштите деце од искоришћавања