а

download 6Учесници Годишње конференције Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE), коју ове године организује Заштитник грађана Републике Србије у Београду, истакли су  да деца упркос економској кризи не смеју бити у другом плану, а терет кризе треба да осете што мање.

На конференцији под називом "Економска криза: Услуге за децу (ни)су опстале. Шта чинимо?", заштитник грађана Саша Јанковић је рекао да је добро што Србија својим законским оквирима унапређује заштиту права детета, али и указао да се мора учинити и заједнички напор да се ти закони и примењују. Он је рекао да је ова конференција прилика да омбудсмани и омбудсмани за децу овог региона размене информације, мишљења и примере добре праксе у вези са положајем деце која су погођена рестриктивним економским мерама које њихове државе спроводе.

Председница Народне скупштине и скупштинског Одбора за права детета Маја Гојковић је рекла да стварање једнаке шансе за сву децу мора бити приоритет у раду сваког у Србији, а парламент и његов Одбор за права детета наставиће одлучну активност на мобилисању свих ресурса за изградњу друштва са нултом толеранцијом на насиље било које врсте. Она је додала да је парламент спреман да ратификује трећи Факултативни протокол уз Конвенцију о правима детета, који даје додатну заштиту деци, жртвама злостављања и кршења права, пошто се тако стварају услови да поднесу жалбу Комитету за права детета Уједињених нација.

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић истакла је значај председавања Србије Мрежом омбудсмана за децу земаља југоисточне Европе, као и актуелност теме овогодишње конференције. Она је навела да по подацима из 2011. године, у укупној популацији има 17,2 процената деце, а да се од претходног пописа становништва број деце смањио за више од 205.000, као и да је свако десето дете у Србији сиромашно. Према њеним речима, од укупног броја притужби Заштитнику грађана око десет одсто се односи на права детета. Стевановић је такође навела да су одређене услуге деци ускраћене, као на пример смештај деце са сметњама у развоју у дневним боравцима, што је укинуто због ограничења броја запослених у јавној администрацији.

Директорка међународне организације Save the Children, канцеларије за северозападни Балкан Андреа Жеравчић је рекла да та организација већ 15 година подржава рад омбудсмана у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини и да у све три земље постоје слични трендови када је реч о рањивим групама, као што су на пример ромска деца, њихов приступ основном образовању, здравственој заштити и неким другим основним правима и зато постоји потреба за чешћим регионалним сусретима и сарадњом.

Мрежа омбудсмана за децу Југоисточне Европе основана је 2006. године, уз подршку међународне организације Save the Children, која и данас пружа подршку њеном раду. Њу чине омбудсмани (парламентарни, општег типа, односно специјализовани за област права детета) региона Југоисточне Европе. Заштитник грађана Републике Србије члан је Мреже од 2008. године.