а

Заштитник грађана у уторак, 23. септембра 2014. године организује округли сто у Бору под називом „Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања – примена Општег и посебних протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања“, са почетком у 11 часова у локалној Народној библиотеци.

Институција на овом скупу жели да представи свој рад, упозна скуп са проблемима грађана у остваривању њихових права и интереса на које грађани, кроз притужбе, указују, као и са овлашћењима и надлежностима Заштитника грађана у остваривању, унапређењу и заштити људских права. Посебан акценат биће стављен на размену информација и мишљења о мерама које се предузимају на заштити деце од насиља, њиховој ефикасности и евентуалним проблемима са којима се органи, организације и установе сусрећу приликом примене Општег и посебних протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања. На округлом столу помоћница Генералног секретара Заштитника грађана Наташа Јовић и начелница одељења за права детета Снежана Нешић разговараће са представницима општине Бор, предшколских и школских установа, суда и тужилаштва, Центра за социјални рад, полицијске управе и невладиних организацијa.