а

Округли сто "Заштита деце од насиља,злостављања и занемаривања - примена Општег и посебних протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања" који је у Бору и Зајечару организовао Заштитник грађана, окупио је представнике општина, судова, тужилаштава, полиције, здравствених установа, центара за социјални рад, просветних власти, установа образовања и васпитања и цивилног друштва, који су са представницама Заштитника грађана разменили мишљења и информације о начину на који се спроводе мере превенције насиља и мере заштите деце од насиља.

Споразум о сарадњи који су у обе општине закључили представници органа, установа, служби, удружења и медија одличан је оквир за планирање и спровођење мера превенције и интервенције. И поред тога, међутим, неопходно је успостављати чвршћу сарадњу и ефикаснију размену информација како би се обезбедио свеобухватан приступ деци, закључак је ових скупова.