а

download 5Заменица Заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић и помоћница Генералног секретара Наташа Јовић учествују на семинару и студијској посети који је организовало Министарство спољних послова Пољске. Тема семинара је "Заштита права детета" у оквиру кога су размењена искуства са државама Вишеградске групе и државама западног Балкана и Турске. Посебна пажња поклоњена је утицају омбудсмана и омбудсмана за децу на унапређење и заштиту права детета.

Заменица Заштитника грађана представила је рад Панела младих саветника, истраживања које је ово саветодавно тело омбудсмана спровело и значајну улогу коју  ово тело које чине деца, има у вршењу функције омбудсмана у области права детета. Она је посебно нагласила да је партиципација детета најбољи начин заштите права детета и кључан услов за њихово унапређење.

У оквиру семинара организована је посета неурорехабилитационом центру за децу у коми и посета основној школи у којој се образују деца различитог етничког, културног и верског порекла.