а

Током Дечје недеље која траје од 06. до 10. октобра, заменица заштитника грађана за права детета са сарадницама ће организовати и спровести више активности са циљем да се током ових дана посвећених деци јавност, а пре свега деца, у што већој мери информишу о темама значајним за остваривање и заштиту права детета.

На отварању Дечје недеље у Дому омладине 06. октобра, начелница Одељења за права детета Заштитника грађана Снежана Нешић ће указати на тежак положај деце у доба економске кризе и неопходност да сви актери у држави који доносе одлуке о мерама штедње, имају у виду да се број деце у Србији из године у годину смањује и да је свако 10 дете сиромашно. Како деца чине само 17,6% у односу на општу популацију, према попису из 2011. године, а процена је да ће се број деце смањивати сваке године, треба размислити да ли и у којој мери мере штедње треба да погоде децу.

Ове године, Заштитник грађана жели да се посебна пажња посвети информисању деце о својим правима и упознавању са међународним и домаћим документима у којима су прописане обавезе државе у области права детета. Чланови Панела младих саветника ће заједно са представницама Заштитника грађана 07. октобра посетити ОШ „Бошко Ђуричић“ и ОШ „Рада Миљковић“ у Јагодини, 08. октобра ОШ „Јеврем Обреновић“ и ОШ „Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу и 09. октобра ОШ „Олга Петров Радишић“ и ОШ „Јован Стерија Поповић“ у Вршцу и са ученицима школа разговарати о темама и проблемима деце и младих.

Заштитник грађана сматра веома важним да у Дечјој недељи час редовне наставе буде посвећен деци, као и да сама деца буду актери у спровођењу наставе кроз активности деца деци. Чланови Панела младих саветника ће у интерактивној вршњачкој едукацији и на свој начин приближити ученицима школа појмове о правима детета, о Конвенцији о правима детета, механизмима заштите људских права и улогу коју у том систему има институција републичког Омбудсмана.

Заменица Заштитника грађана Гордана Стевановић ће 10. октобра посетити Прихватилиште за децу Београд и у разговору са децом и запосленима разменити информације од значаја за остваривање и заштиту права детета у установама социјалне заштите.