а

Помоћница Генералног секретара Наташа Јовић, начелница Одељења за права детета Снежана Нешић и чланови Панела младих саветника Емилија Пантић, Ива Којић и Вељко Ристић одржали су интерактиван час са ученицима седмог разреда Основне школе „Бошко Ђуричић“ у Јагодини. Они су се такође састали са Ученичким парламентом Основне школе „Рада Миљковић“ у Јагодини.

У непосредној вршњачкој интеракцији, чланови Панела представили су, на начин пријемчљив њиховим вршњацима, права детета и механизме њихове заштите. Посебну пажњу посветили су заштити детета од насиља, нарочито у школама и процедурама које школе имају обавезу да спроводе у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Они су такође представили рад Панела и позвали ученике да се у већој мери упознају са његовим радом и уколико желе пријаве се за учешће у његовом раду.

Ученици су, у живој дискусији, навели да се и даље сусрећу са насиљем и да га уочавају у школи, као и да нису у довољној мери упознати са постојањем тима за заштиту од насиља и процедурама у школи. Они су постављали низ питања у вези са проблемом насиља у школи, повезујући га у великој мери са насиљем у друштву, неодговарајућим породичним односима, укључујући и телесно кажњавање.

Општи је став деце да их одрасли у недовољној мери консултују, питају и чују и да немају ни приближно адекватан утицај и учешће у стварима које непосредно утичу на њихова права. О правима им се, за разлику од обавеза, говори мало, а у пракси се њихова права на партиципацију и изношење свог мишљења поштују у једнако недовољној мери.