а

Заменица заштитника грађана за права детета и њене сараднице су, током Дечје недеље која је од 06. до 10. 10. 2014. године обележена широм Србије, посетиле и  разговарале са ученицима основних школа и децом која живе у установи социјалне заштите, како би у непосредном разговору добиле информације о проблемима и тешкоћама са којима се деца сусрећу. Чланови Панела младих саветника су са вршњацима разменили знања о правима и обавезама деце и одраслих и разговарали о видовима заштите права у различитим системима, а посебно у систему образовања. Млади саветници Заштитника грађана нарочито су истакли значај који имају знања о правима детета без којих адекватна заштита готово увек изостане.

Часови редовне наставе у основним школама у Јагодини, Шапцу и Вршцу и посета Прихватилишту у Београду били су посвећени деци, а разговори су показали да је општи став деце да их одрасли у недовољној мери консултују, питају и чују и да немају адекватан утицај и учешће на одлучивање о стварима које непосредно утичу на њихова права. Деца се и даље сусрећу са различитим облицима насиља, у заштити од насиља још увек немају адекватну подршку одраслих, а у систему социјалне заштите недостаје подршка од стране државе.

О правима детета у Србији се још увек не говори довољно; деци се о обавезама говори више него о правима, а у пракси одрасли децу чују, али углавном не уважавају његово мишљење. Деца нису довољно упозната на који начин да своја знања о правима користе. Обавеза је свих у друштву да о правима детета говоре свакодневно и деци и одраслима, да разговарају са децом, да слушају и чују децу, али и да више поштују њихово мишљење. У ситуацији када деца чине само 17,6% становништва у Србији и имајући у виду процену да ће се број деце и даље смањивати, напор који се у вези права детета очекује од свих у друштву и није велики.