а

Заштитник грађана упутио је Влади Републике Србије  Иницијативу за усвајање Предлога закона о потврђивању Факултативног протокола уз Конвенцију о правима детета о поступку достављања и разматрања представки.