а

b_280_0_16777215_00_images_stories_image-684b362985b453dccfa5e09a3b08ce1999a2bc930ca3a8c55c789e8d7acc8b33-v.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић учествовала је у раду Регионалне конференције о јачању националних система заштите деце од злостављања, насиља и искоришћавања, која је одржана у Минску, Белорусија, 12 - 13. новембра ове године.

Искуства земаља учесница Конференције и међународни стандарди у заштити деце од свих облика насиља, злостављања и искоришћавања били су централна тема Kонференције. Посебан аспект рада била је анализа улоге независних институција за заштиту права детета у остваривању права детета на слободу од сваког oблика насиља и развијању и унапређивању система заштите деце од насиља.

Јединствен је став учесника да је мултисекторски приступ насиљу над децом кључан фактор од кога зависи успешност примене усвојених стандарда и протокола поступања. У томе своју улогу имају сви државни и други органи: од оних који доносе политике и дају оквир систему заштите деце од насиља, преко оних који у свакодневном раду примењују прописе, стандарде и протоколе поступања. Посебно је значајна улога независних органа који контролишу степен остваривања права детета на заштиту од насиља и усмеравају органе у правцу највишег степена остваривања овог и свих других права детета.